Kategórie
seminar

Adventné dielne

Adventné dielne

Remeselný a umelecký ateliér s MaryškaART 

Príďte zažiť adventnú atmosféru voňavého workshopu s priateľmi a rodinou. Spoločné tvorenie  vo vás určite zanechá príjemné pocity tepla a radosti. 

Tešíme sa na vás.

Sviečky z včelieho vosku

Ručná výroba sviečok z včelích farebných medzistienok a odlievanie včelieho vosku do foriem môže byť skvelý „eko handmade“ darček. Prírodné sviečky sa krásne ukážu ak ich použijete na adventný veniec či vianočný svietnik. 

Termíny:
Piatok 25.11.2022 8:00 – 10:00
Sobota 17.12.2022 14:00 – 16:00
Počet účastníkov: 3 – 7
Cena: 35 € jednotlivec, 42 € celá rodina

Prírodné adventné vence a sviečky z včelieho vosku

Vyskúšate ako uviť veniec podľa seba. Vyberiete si z prírodných materiálov: čečinu, sušené kvety, šišky, drievko, mach, šípky, mušle, makovicky, eukaliptus…

Ručne robené sviečky z včelích farebných medzistienok sa krásne ukážu ak ich použijete na adventný veniec či vianočný svietnik. Pre  Mamičky s deťmi plus 1 veniec malý  a 4 malé sviečky 

Termíny:
Piatok 25.11.2022 19:00 – 21:00
Sobota 26.11.2022, 10:00 – 12:00
Počet účastníkov: 3 – 12
Cena: 35 € jednotlivec, 42 € celá rodina

Vianočné hrnčiarstvo

Naučíte sa remeselnému spracovaniu hliny do vlastnych výtvorov modelovaním s rôznymi nástrojmi i točenie keramiky na hrnčiarskom kruhu. Vyrobenú keramiku následne vypálime v hrnčiarskej peci.

Termíny:
Piatok 2.12.2022 18:00 – 20:00
Piatok 9.12.2022 18:00 – 20:00
Sobota 17.12.2022 17:00 – 19:00
Počet účastníkov: 3 – 7
Cena: 35 € jednotlivec, 42 € celá rodina

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Prihláška:

 • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu začatia kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Otvárame ak sa prihlásia najmenej 3 osoby ( od 11 do 99 rokov)
 • Platba vopred na prvom stretnutí

O MaryškaART 

Som radostná bytosť plávajúca medzi vami v nálade tvorenia a oslavy života. Asi pred 13 rokmi na vysokej škole som sa v rámci odboru etnológie stretla so živými remeslami Slovenska aj mimoeuropskych kultúr. Následne som ich pretavila aj do mojho každodenného tvorenia s detmi a študentmi v rôznych neziskovkach, domoškoláckych a komunitných spoločenstvách, či na mojich letných táboroch a workshopoch. Rada sa podelím aj s vami, tak neváhajte a príďte si užiť tvorivý čas spoločne.

Kontaktujte ma pre prihlásenie a bližšie info na +421 944 208240 alebo matadzimari@gmail.com,

Kategórie
seminar

Artefiletika – kurz kreatívneho myslenia

Artefiletika – kurz kreatívneho myslenia pre deti a mládež

Pozývame vás na kurz artefiletiky, na ktorom sa tvorba stáva skutočným zážitkom, prekvapením a zároveň relaxom. Prostredníctvom rôznych výtvarných aktivít a techník môžu študenti rozvíjať svoju osobnosť a tvorivé myslenie. Dôležitý je proces tvorby a nie samotný výsledok. V artefiletike je umožnené vnímať zadanú tému cez vlastnú osobnú skúsenosť a vyjadriť tak svoje pocity a myšlienky. Dôraz nie je kladený na estetickú stránku výtvarného produktu, ale na hľadanie a objavovanie toho, ako deti môžu najlepšie výtvarne vyjadriť to, čo si myslia, prežívajú a cítia.

Program na každom stretnutí tvoria dve časti:

 • Zážitok z kreatívnej tvorby (techniky zamerané na kooperáciu, komunikáciu, empatiu, riešenie problémov)
 • Následný reflektívny dialóg v skupine, kde deti majú možnosť predstaviť svoju prácu, hľadať veci, ktoré sa im páčili, ale aj veci, ktoré boli pre nich náročné.

Prostredníctvom artefiletiky je možné rozvíjať a budovať:

 • Sociálne, emocionálne a komunikačné kompetencie u detí
 • Zdravý sebaobraz a sebaúctu dieťaťa
 • Záujem o umenie a jeho dejiny

Trvanie kurzu: 4 stretnutia vždy vo štvrtok od 16:00 do 18:00

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: 6 – 14

Vek účastníkov: deti a mládež od 1. do 9. ročníka ZŠ

Cena na jednotlivca: 79 € *

Začiatok: 24.11.2022 *

Ukončenie kurzu: Po absolvovaní kurzu získajú študenti certifikát o absolvovaní a fotografie z jednotlivých stretnutí, ktoré si budú môcť stiahnuť zo zdieľaného disku

 • V cene kurzu sú zabezpečené všetky potrebné pomôcky, pitný režim a drobné zdravé občerstvenie.
 • Minimálny počet účastníkov je 6
 • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Platba vopred pred začatím kurzu. Všetky informácie vám zašleme po prihlásení.

Kontaktujte nás pre prihlásenie a bližšie info na +421 904 882 522, alebo na artefiletikask@gmail.com.

O lektorkách:


Mgr. Simona Hanová je školská psychologička, ktorá sa vo svojej praxi venuje najmä individuálnej a skupinovej práci s deťmi, adolescentami a rodičmi. Je frekventantkou dlhodobého sebaskúsenostného výcviku (Človekom centrované poradenstvo a psychoterapia). Častokrát sa u detí v súvislostí s výtvarným umením stretáva s výrokom: „Ja neviem kresliť.“ Vďaka artefiletike je podľa jej skúseností toto naučené prednastavenie pri prvých aktivitách odbúrané, a deti, ale aj dospelí môžu tak slobodne tvoriť a objavovať samého seba.


Mgr. Jana Baranec je školská špeciálna pedagogička, ktorá sa venuje deťom a žiakom s vývinovými poruchami učenia a poruchami autistického spektra. Počas svojej praxe sa jej cieľom nestalo len pomenovanie problému, ale najmä riešenia, čo ju motivovalo stať sa certifikovanou terapeutkou metódy Dr. Sindelár a Bilaterálnej integrácie. Už v detstve boli pre ňu kreatívne aktivity formou sebavyjadrenia a sebapoznania, a preto ju očarilo spojenie výtvarných aktivít s rozvojom detského potenciálu v artefiletike.

Kontakt: +421 904 882 522 alebo artefiletikask@gmail.com

Kategórie
novinky

Október v Glagoli

V okóbri sme vzdelávanie v Glagoli rozbehli naplno. Domškoláci si mohli vybrať z pestrej ponuky ponúkaných seminárov takmer na každý deň v týždni. Prírodné vedy v poznávaní sveta, Hrnčiarska dielňa, Learn English, Svet živočíšnej ríše, ale aj individuálne hodiny slovenského jazyka a matematiky. Tento mesiac spolu odučených 68 hodín.

Veľká vďaka lektorom Ľubke, Zuzke, Maryške, Jurajovi, Jožovi za to, že odovzdali kus svojich vedomostí našim pubertiakom.

Ďakujeme rodičom domškolákov za finančnú podporu a tiež našim sponzorom a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Stále hľadáme nových spolžiakov, nové inšpirácie pre vzdelávanie, lektorov slovenského jazyka, matematiky ale aj iných predmetov, remesiel a zručností. Ak máš záujem, napíš alebo zavolaj.


Projekt Glagoli pre domškolákov je zameraný na základnú výučbu detí vo veku od 11 do 14 rokov, prípravu pre stredné školy ale aj zručnosti, remeslá, umenie.

Podporte projekt Glagoli pre domškolákov sumou 10 EUR alebo 20 EUR.

Kategórie
seminar

Svet živočíšnej ríše

Svet živočíšnej ríše

Prednášky zoológa Mgr. Juraja Čačaného sú už v Stupave známe. Tentokrát to bude séria prednášok pre deti vo veku 11-15 rokov na tému Živočíšna ríša – dinosaury a plazy. Stretnutia budú ako vždy obohatené názornými ukážkami živých zvierat, preparátmi, videami i výletmi do prírody.

Ak máš záujem pridať sa k nám a zažiť radosť z učenia s partiou skvelých detí, stačí vyplniť prihlášku a o zvyšok sa postaráme.

Trvanie kurzu: Stretávame sa vo štvrtok v čase od 10,00 do 12,00h. *

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: max 12

Cena na jednotlivca: 10 € * (možná platba na mesiac vopred)

Začiatok: 13.10.2022 *

 • Cena je orientačná. V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Platba vopred na mesiac

Zoológ Mgr. Juraj Čačaný 

Pracuje ako kurátor v Prírodovednom múzeu v Bratislave. Má niekoľkoročné skúsenosti s vedením prírodovedných krúžkov pre deti, letných prírodovedných táborov a prednášaním na školách.

Kontakt: +421 905 470807 alebo info@glagoli.sk,

Kategórie
celorocny seminar

Learn English

Learn English (A2/B1)

Angličtina pre mierne pokročilých

Do menšej skupiny druhostupniarov hľadáme dvoch kamarátov vo veku 11 – 14 rokov. Našim cieľom je zvládnuť úroveň A2/B1.

Ako zistiť, či je skupina vhodná práve pre Teba? Sprav si krátky test a do prihášky (nazáväznej) napíš ako sa ti darilo. Podľa výsledku Ťa zaradíme do vhodnej skupiny.

Test 1 a Test 2

Teší sa na Teba učiteľka Zuzka.

Trvanie kurzu: bez obmedzenia, stretnutia vždy vo štvrtok od 12:30 do 14:00 (90 minút)

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: 5 – 6

Cena na jednotlivca: 50 € / mesiac *

Začiatok: už prebieha *

 • Cena je orientačná. V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu začatia kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Platba vopred na každý mesiac. Ukážková hodina je zdarma.

O učiteľke Zuzke 

Výučbe cudzích jazykov sa venujem už viac ako 15 rokov. Pôsobila som na rôznych druhoch škôl a vzdelávacích inštitúcií od MŠ až po VŠ, takže mám bohaté skúsenosti s učením všetkých vekových kategórii. Ku svojmu povolaniu pristupujem s nadšením, pretože práca so študentmi je pre mňa zároveň koníčkom. Záleží mi na dobrých vzťahoch a pozitívnej atmosfére v škole, aby sa moji študenti nielen veľa naučili, ale sa aj pri tom dobre cítili. Na hodinách využívam inovatívne prístupy a moderné technológie.

Kontakt: +421 902 065915 alebo info@glagoli.sk,

Kategórie
celorocny seminar

Prírodné vedy v poznávaní sveta

Prírodné vedy v poznávaní sveta

Do skupiny druhostupniarov pozývame ďalších kamarátov vo veku 11 – 14 rokov (6.-8.ročník), ktorých zaujíma fungovanie prírody a sveta okolo nás i v nás. Venujeme sa rôznym témam, ktoré súvisia s biológiou, geografiou, chémiou i fyzikou.
Stretnutia sú obohatené o prezentácie, videá, animácie a praktické aktivity s možnosťou realizovať aj spoločné výlety a vzdelávacie exkurzie.

Ak máš záujem pridať sa k nám a zažiť radosť z učenia s partiou skvelých detí, stačí vyplniť prihlášku a o zvyšok sa postaráme.

Trvanie kurzu: Stretávame sa v pondelok a v stredu v čase od 9,00 do 12,00h. *

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: 6 – 8

Cena na jednotlivca: 160 € mesačne *

Začiatok: už prebieha *

 • Cena je orientačná. V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny, prípadne termínu kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Platba vopred na mesiac

O lektorke Ľubke 

Vzdelávaniu sa venujem už viac ako 20 rokov. Najprv v základnej škole, v súčasnosti v skupine druhostupniarov. Mnohí z nich odišli zo škôl, aby zažili učenie, ktoré im dáva možnosť zaraďovať do vlastného vzdelávania viac z toho, čo považujú pre seba za potrebné a v čom sa chcú ďalej rozvíjať. Súčasne však musia akceptovať aj požiadavky, ktorých splnenie vzdelávací systém stále od nich vyžaduje. Rozhodla som sa im v tomto úsilí ponúknuť svoju pomoc a formou skupinového vzdelávania  a exkurzií im umožniť v spolupráci s rovesníkmi zopakovať si, doplniť a rozšíriť poznatky, ktoré sa týkajú najmä prírodných vied. Mojím cieľom je, aby informácie o svete okolo nás deti nevnímali len ako súhrn poznatkov, ale aby videli medzi nimi viac súvislostí a získali celistvejší obraz sveta, v ktorom žijú. Rada  poskytnem svoju pomoc, poznatky a skúsenosti aj ďalším deťom, ktoré o učenie v skupine prejavia záujem.

Kontakt: +421 905 470807 alebo info@glagoli.sk,

Kategórie
seminar

Hrnčiarska dielňa

Hrnčiarska dielňa

Remeselný a umelecký ateliér s MaryškaART 

Ponúkam zoznámenie sa s hrnčiarskou hlinou, jej tvárnosťou a vašou radostnou tvorivou fantáziou.

Naučíte sa remeselnému spracovaniu hliny do vlastnych výtvorov modelovaním s rôznymi nastrojmi i točenie keramiky na hrnčiarskom kruhu. Vypálenú keramiku si následne vyzdobíte glazúrou.

Trvanie kurzu: 6 stretnutí vždy v piatok od 8:00 do 10:00

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: 6 – 8

Cena na jednotlivca: 84 € *

Začiatok: 30.9.2022 *

 • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu začatia kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Otvárame ak sa prihlásia najmenej 3 osoby ( od 11 do 99 rokov)
 • Podmienky spolupráce s rodičmi a študentmi
 • Platba vopred na prvom stretnutí

O MaryškaART 

Som radostná bytosť plávajúca medzi vami v nálade tvorenia a oslavy života. Asi pred 13 rokmi na vysokej škole som sa v rámci odboru etnológie stretla so živými remeslami Slovenska aj mimoeuropskych kultúr. Následne som ich pretavila aj do mojho každodenného tvorenia s detmi a študentmi v rôznych neziskovkach, domoškoláckych a komunitných spoločenstvách, či na mojich letných táboroch a workshopoch. Rada sa podelím aj s vami, tak neváhajte a príďte si užiť tvorivý čas spoločne.

Kontaktujte ma pre prihlásenie a bližšie info na +421 944 208240 alebo matadzimari@gmail.com,