Glagoli

pre žiakov a študentov

Ponuka seminárov

Pracujeme na ponuke seminárov podľa záujmu zo strany študentov a učiteľov. Veríme, že si v našej ponuke nájdete ten svoj


Priestor na stretnutia

Vhodné priestory na stretnutie s učiteľom nie je ľahké nájsť a domáce prostredie nie je vždy ideálne. Poskytneme Vám priestory s potrebným vybavením vrátane modernej techniky a internetu, dostupné počas celého dňa sedem dní v týždni.


Chcete vedieť viac?