Glagoli

miesto pre domškolákov

Miesto pre domškolákov

V Glagoli si môže každý študent vytvoriť svoj vlastný štúdijný program podľa záujmu a potrieb. Žiadne vekové obmedzenia, úplná sloboda pri výbere štúdijných oblastí a predmetov. V ponuke sú semináre, prednášky, štandartné predmety, prednášky z praxe, pracovné dielne alebo remeslá.

Ponuka seminárov pre mládež je zameraná hlavne pre domškolákov druhého stupňa základnej školy s programom:

  • Cyklus prírodných vied s lektorkou Ľubicou. Zahŕňa predmety biológia, geografia, chémia, fyzika
  • Doučovanie Slovenský jazyk 5. – 9. ročník ZŠ
  • Doučovanie Matematika 5.-9. ročník ZŠ
  • Remeselné dielne podľa aktuálnej podľa ponuky

Na každý seminár je možné sa prihlásiť samostatne. Ponuku seminárov rozširujeme podľa potrieb študentov a ponuky lektorov.


Rodičia, študenti, ak vás tento spôsob vzdelávania oslovil, kontaktujte nás. Naša partia znaniachtivých pubertiakov sa poteší novým spolužiakom.

Veľmi radi privítame nových učiteľov a lektorov, ktorí majú záujem slobodne odovzdávať vedomosti mládeži a radi chceli by si vyskúšať prácu mimo štátnej školy. Ak vás naša ponuka oslovila, kontaktujte nás a vysvetlíme vám možnosti a podmienky výučby v Glagoli.