Glagoli

škola pre domškolákov

Škola pre domškolákov

V Glagoli si môže každý študent vytvoriť svoj vlastný štúdijný program podľa záujmu a potrieb. Žiadne vekové obmedzenia, úplná sloboda pri výbere štúdijných oblastí a predmetov. V ponuke sú semináre, prednášky, štandartné predmety, prednášky z praxe, pracovné dielne alebo remeslá.

Ponuka seminárov pre mládež je zameraná hlavne pre domškolákov druhého stupňa základnej školy s programom:

  • Cyklus prírodných vied s lektorkou Ľubicou. Zahŕňa predmety biológia, geografia, chémia, fyzika (aktuálne 11 študentov)
  • Slovenský jazyk v rozsahu 6. – 7. ročníka ZŠ (aktuálne 9 študentov)
  • Zoológia Jurajom a jeho zvieratami (štvrtok, aktuálne 9 študentov)
  • Angličtina so Zuzkou úroveň A2/B1 (štvrtok, aktuálne 3 študenti)
  • Remeselné dielne s Maryškou (piatok, sobota, podľa ponuky)

Na každý seminár je možné sa prihlásiť samostatne. Ponuku seminárov rozširujeme podľa potrieb študentov a ponuky lektorov.


Rodičia, študenti, ak vás tento spôsob vzdelávania oslovil, kontaktujte nás. Naša partia znaniachtivých pubertiakov sa poteší novým spolužiakom.

Veľmi radi privítame nových učiteľov a lektorov, ktorí majú záujem slobodne odovzdávať vedomosti mládeži a radi chceli by si vyskúšať prácu mimo štátnej školy. Ak vás naša ponuka oslovila, kontaktujte nás a vysvetlíme vám možnosti a podmienky výučby v Glagoli.


Škola v Glagoli je organizovaná a financovaná starostlivými rodičmi, ochotnými lektormi a priateľmi slobodného vzdelávania v Stupave a okolí. Potešíme sa ak nás podporíte povzbudením, zdieľaním našej myšlienky, stránky medzi priateľmi alebo finančne.

Podporiť projekt Glagoli sumou 20 EUR
Podporiť projekt Glagoli sumou 20 EUR