Kategórie
novinky

Glagoli

Prijímame nových domškolákov

Prijímame nových domškolákov

V novom školskom roku 2023/24 privítame ďalších domškolákov vo veku od 11 do 15 rokov do našej novej triedy. Deti sa môžu tešiť na priateľskú a uvoľnenú atmosféru, cez zážitkové učenie môžu spoznať predmety oveľa praktickejšie a kreatívnejšie ako pri bežnom učení v škole, navyše dostávajú väčší priestor na vlastný prejav, sebarealizáciu a sebanapredovanie. Ponúkame možnosť dennej dochádzky, aby sa deti mohli dôsledne a pravidelne venovať štúdiu v kolektíve alebo si môžu vytvoriť vlastný študijný program a navštevovať len konkrétne predmety. Naším cieľom je vytvoriť také vzdelávacie prostredie, aby učenie bolo nielen zaujímavé a inšpirujúce, ale aby deti vyrastali a vzdelávali sa v zdravom láskavom a podporujúcom prostredí.

Deti si môžu vybrať z ponuky hlavných vzdelávacích cyklov zameraných na prírodné vedy (geografia, biológia, chémia, fyzika), tvorivú slovenčinu (slovenský jazyk, literatúra, dejepis, filozofia), individuálneho vzdelávania a prednášok, seminárov alebo remeselných dielní podľa aktuálnej ponuky.

Hľadáme sprievodcu alebo lektora pre predmety matematika a fzyika.

Bližšie informácie o ponuke a podmienkach účasti na vzdelávaní radi poskytneme emailom alebo na telefónnom čísle na spodu stránky.


Ďakujeme za finančnú podporu rodičom našich domškolákov a tiež našim sponzorom a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Stále hľadáme nových spolžiakov, nové inšpirácie pre vzdelávanie, lektorov rôznych predmetov, remesiel a zručností. Ak máš záujem, napíš alebo zavolaj.

Projekt Glagoli pre domškolákov je zameraný na základnú výučbu detí vo veku od 11 do 15 rokov, prípravu pre stredné školy ale aj zručnosti, remeslá, umenie.

Podportiť projekt Glagoli môžete prevodom na účet

Glagoli podpora