Kategórie
novinky

Hra Cashflow stiahla všetkých

Po prijímačkách zaslúžený oddych. Aktívny.

Matematiku vystriedali biznis a finančná gramotnosť.

Pôžičky, investície, dlhy ale aj bankroty. Hravou formou sa deti učia, ako narábať s peniazmi.

Hra Cashflow stiahla aj tých, čo celý rok na hodinách pospávali 💪.

Kategórie
seminar

Kurz výroby z jesmonitu

Kurz výroby z jesmonitu

V spolupráci s DOMI TVORÍ

Pozývame Vás na kurz výroby z jesmonitu, na ktorom sa naučíte ako si vyrobiť podtácku, misku na kľúče, dózu, prípadne čokoľvek iné …

Termín úvodného kurzu: 26. novembra 2023 o 14:00
Trvanie: 2 hodiny
Miesto: Glagoli / Stupava, Hlavná 44
Počet účastníkov: max 10
Cena: 36 EUR

 • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu začatia kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Platba vopred pri prihlásení na kurzu. Informácie o platbe zašleme emailom po vyplnení prihlášky.

Som radostná osôbka plávajúca medzi vami v nálade tvorenia. Pred niekoľkými rokmi už aj popri strednej a vysokej škole som sa venovala handmade vyrábaniu, kreatívne vyžitie bolo natoľko silné, že som založila svoju značku Domi_tvorí a následne som ich pretavila aj do mojho každodenného tvorenia s deťmi a študentmi v rôznych neziskovkách, domoškoláckych a komunitných spoločenstvách, či na mojich letných táboroch a workshopoch. Rada sa podelím aj s vami, tak neváhajte a príďte si užiť tvorivý čas spoločne.

Kontakt:
https://www.facebook.com/Domitvori
d.gabrielova@gmail.com, +421 902 647 545

Kategórie
novinky

Príprava na monitor a prijímačky

Od septembra sme v Glagoli spustili poobedné vyučovanie na prípravu na monitor/prijímačky z matematiky a slovenského jazyka hlavne pre piatakov, ôsmakov a deviatakov, ktorí sa pripravujú na prjímacie skúšky.

Hodiny sú v poobedných hodinách a sú dostupné pre domškolákov aj školákov. Kedže je obsahom učivo celého druhého stupňa, vyučovanie je vhodné aj pre mladších. Vyučovanie prebieha v skupine najviac 10 detí prípadne individuálne.

Slovenský jazyk a literatúra

Rozsah učiva: 5-9 ročník ZŠ
Cena:
1 krát za týždeň – 100 EUR za mesiac
2 krát za týždeň – 145 EUR za mesiac

Každé stretnutie 90 minút v utorok a štvrtok, prípadne individuálne podľa dohody.

Matematika

Rozsah učiva: 5-9 ročník ZŠ
Cena: 10 EUR za stretnutie (skupina max. 10 detí)

5.-6. ročník vo štvrtok od 16:00
8.-9. ročník v pondelok od 15:00 a štvrtok od 14:30

Každé stretnutie 90 minút, prípadne individuálne podľa dohody.

V prípadne záujmu nás kontaktujte na info@glagoli.sk alebo +421 905 470807.


Ďakujeme za finančnú podporu rodičom našich domškolákov a tiež našim sponzorom a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Stále hľadáme nových spolžiakov, nové inšpirácie pre vzdelávanie, lektorov rôznych predmetov, remesiel a zručností. Ak máš záujem, napíš alebo zavolaj.

Projekt Glagoli pre domškolákov je zameraný na základnú výučbu detí vo veku od 11 do 15 rokov, prípravu pre stredné školy ale aj zručnosti, remeslá, umenie.

Podportiť projekt Glagoli môžete prevodom na účet

Glagoli podpora
Kategórie
novinky

Prijímame nových domškolákov

Prijímame nových domškolákov

V novom školskom roku 2023/24 privítame ďalších domškolákov vo veku od 11 do 15 rokov do našej novej triedy. Deti sa môžu tešiť na priateľskú a uvoľnenú atmosféru, cez zážitkové učenie môžu spoznať predmety oveľa praktickejšie a kreatívnejšie ako pri bežnom učení v škole, navyše dostávajú väčší priestor na vlastný prejav, sebarealizáciu a sebanapredovanie. Ponúkame možnosť dennej dochádzky, aby sa deti mohli dôsledne a pravidelne venovať štúdiu v kolektíve alebo si môžu vytvoriť vlastný študijný program a navštevovať len konkrétne predmety. Naším cieľom je vytvoriť také vzdelávacie prostredie, aby učenie bolo nielen zaujímavé a inšpirujúce, ale aby deti vyrastali a vzdelávali sa v zdravom láskavom a podporujúcom prostredí.

Deti si môžu vybrať z ponuky hlavných vzdelávacích cyklov zameraných na prírodné vedy (geografia, biológia, chémia, fyzika), tvorivú slovenčinu (slovenský jazyk, literatúra, dejepis, filozofia), individuálneho vzdelávania a prednášok, seminárov alebo remeselných dielní podľa aktuálnej ponuky.

Hľadáme sprievodcu alebo lektora pre predmety matematika a fzyika.

Bližšie informácie o ponuke a podmienkach účasti na vzdelávaní radi poskytneme emailom alebo na telefónnom čísle na spodu stránky.


Ďakujeme za finančnú podporu rodičom našich domškolákov a tiež našim sponzorom a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Stále hľadáme nových spolžiakov, nové inšpirácie pre vzdelávanie, lektorov rôznych predmetov, remesiel a zručností. Ak máš záujem, napíš alebo zavolaj.

Projekt Glagoli pre domškolákov je zameraný na základnú výučbu detí vo veku od 11 do 15 rokov, prípravu pre stredné školy ale aj zručnosti, remeslá, umenie.

Podportiť projekt Glagoli môžete prevodom na účet

Glagoli podpora
Kategórie
seminar

Artefiletika – kurz kreatívneho myslenia

Artefiletika – kurz kreatívneho myslenia pre deti a mládež

Artefiletika

Pozývame vás na kurz artefiletiky na ktorom sa tvorba stáva skutočným zážitkom, prekvapením a zároveň relaxom. Prostredníctvom rôznych výtvarných aktivít a techník môžu študenti rozvíjať svoju osobnosť a tvorivé myslenie. Dôležitý je proces tvorby a nie samotný výsledok. V artefiletike je umožnené vnímať zadanú tému cez vlastnú osobnú skúsenosť a vyjadriť tak svoje pocity a myšlienky. Dôraz nie je kladený na estetickú stránku výtvarného produktu, ale na hľadanie a objavovanie toho, ako deti môžu najlepšie výtvarne vyjadriť to, čo si myslia, prežívajú a cítia.

Program na každom 3- hodinovom stretnutí tvoria dve časti:

 • Zážitok z kreatívnej tvorby (výtvarné techniky zamerané na kooperáciu, komunikáciu, empatiu, riešenie problémov)
 • Následný reflektívny dialóg v skupine, kde deti majú možnosť predstaviť svoju prácu, hľadať veci, ktoré sa im páčili, ale aj veci, ktoré boli pre nich náročné.

Prostredníctvom artefiletiky je možné rozvíjať a budovať:

 • Sociálne, emocionálne a komunikačné kompetencie u detí
 • Zdravý sebaobraz a sebaúctu dieťaťa
 • Záujem o umenie a jeho dejiny

Trvanie kurzu: 3 hodiny s prestávkou

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: 6 – 14

Vek účastníkov: deti a mládež od 1. do 9. ročníka ZŠ

Cena na jednotlivca: 25 € *

Termíny:

 • Piatok 10.3.2022 – 16:00 do 19:00
 • Sobota 11.3 – 10:00 – 13:00

Ukončenie kurzu: Po absolvovaní kurzu získajú študenti certifikát o absolvovaní a fotografie z jednotlivých stretnutí, ktoré si budú môcť stiahnuť zo zdieľaného disku

 • V cene kurzu sú zabezpečené všetky potrebné pomôcky, pitný režim a drobné zdravé občerstvenie.
 • Minimálny počet účastníkov je 6
 • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Platba vopred pred začatím kurzu. Všetky informácie vám zašleme po prihlásení.

Kontaktujte nás pre prihlásenie a bližšie info na +421 904 882 522, alebo na artefiletikask@gmail.com.

O lektorkách:

Mgr. Simona Hanová je školská psychologička, ktorá sa vo svojej praxi venuje najmä individuálnej a skupinovej práci s deťmi, adolescentami a rodičmi. Je frekventantkou dlhodobého sebaskúsenostného výcviku (Človekom centrované poradenstvo a
psychoterapia).
Častokrát sa u detí v súvislostí s výtvarným umením stretáva s výrokom: „Ja neviem kresliť.“ Vďaka artefiletike je podľa jej skúseností toto naučené prednastavenie pri prvých aktivitách
odbúrané, a deti, ale aj dospelí môžu tak slobodne tvoriť a objavovať samého seba.

Mgr. Jana Baranec

Mgr. Jana Baranec je školská špeciálna pedagogička, ktorá sa venuje deťom a žiakom s vývinovými poruchami učenia a poruchami autistického spektra. Počas svojej praxe sa jej cieľom nestalo len pomenovanie problému, ale najmä riešenia, čo ju motivovalo stať sa
certifikovanou terapeutkou metódy Dr. Sindelár a Bilaterálnej integrácie.
Už v detstve boli pre ňu kreatívne aktivity formou sebavyjadrenia a sebapoznania, a preto ju očarilo spojenie výtvarných aktivít s rozvojom detského potenciálu v artefiletike.

Kontakt: +421 904 882 522 alebo artefiletikask@gmail.com

Kategórie
seminar

Hrnčiarska dielňa

Hrnčiarska dielňa

Remeselný a umelecký ateliér s MaryškaART 

Ponúkame zoznámenie sa s hrnčiarskou hlinou, jej tvárnosťou a vašou radostnou tvorivou fantáziou.

Naučíte sa remeselnému spracovaniu hliny do vlastnych výtvorov modelovaním s rôznymi nastrojmi i točenie keramiky na hrnčiarskom kruhu. Vypálenú keramiku si následne vyzdobíte glazúrou.

Trvanie kurzu: 4 dvoj-hodinové stretnutia vždy v piatok od 8:00 do 10:00 alebo 18:00 do 20:00

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: 6 – 8

Cena:

35 € / jednotlivec / 2 hodiny

42 € / rodina / 2 hodiny

100 € / 8 hodín

Začiatok: 27.1.2023 *

 • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu začatia kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Otvárame ak sa prihlásia najmenej 3 osoby ( od 11 do 99 rokov)
 • Podmienky spolupráce s rodičmi a študentmi
 • Platba pred začiatkom kurzu.

O MaryškaART 

Som radostná bytosť plávajúca medzi vami v nálade tvorenia a oslavy života. Asi pred 13 rokmi na vysokej škole som sa v rámci odboru etnológie stretla so živými remeslami Slovenska aj mimoeuropskych kultúr. Následne som ich pretavila aj do mojho každodenného tvorenia s detmi a študentmi v rôznych neziskovkach, domoškoláckych a komunitných spoločenstvách, či na mojich letných táboroch a workshopoch. Rada sa podelím aj s vami, tak neváhajte a príďte si užiť tvorivý čas spoločne.

Kontaktujte ma pre prihlásenie a bližšie info na +421 944 208240 alebo matadzimari@gmail.com,

Kategórie
celorocny seminar

Tvorivá slovenčina

Slovenčina nie je iba gramatický strašiak a literatúra nie je iba staromódny počítač. Deti v nej objavujú svoje schopnosti komunikácie s celým svetom. Ako?

Cez tvorivé písanie obohacujú svoju slovnú zásobu, zachytávajú svoje myšlienky, nápady, úvahy, postoje, ktoré môžu zdieľať alebo inšpirovať, môžu však odovzdávať aj nové uhly pohľadu a nové možnosti.

Cez tvorivé čítanie objavujú svoje záujmy a schopnosti, aktívne s nimi pracujú, objavujú súvislosti a prepojenosť týchto poznatkov, kde si cibria vlastné kritické a konštruktívne myslenie.

Samotné klasické písanie a čítanie podporuje u detí správny neurofyzický a psychosomatický vývoj, ktorý je dnes enormne brzdený. Náuka gramatiky a literatúry je preto rozdelená na dve časti: na analyticko-logickú a tvorivo-umeleckú, aby prepájala obidve časti hemisfér. Je tiež obohatená aj o historické poznatky, významné udalosti či spoločenské a ekologické otázky. A práve v komunikačných, písomných a umeleckých prejavov žiaka sa nadväzuje na jednotlivé spoločenské vedy, čím sa dieťa nielen učí, ale vytvára si aj osobné a prosociálne zručnosti do budúcnosti.

Do skupiny druhostupniarov pozývame ďalších kamarátov vo veku 11 – 15 rokov (5.-9.ročník).

Ak máš záujem pridať sa k nám a zažiť radosť z učenia s partiou skvelých detí, stačí vyplniť prihlášku a o zvyšok sa postaráme.

Obsiahnuté predmety: slovenský jazyk, literatúra, dejepis a filozofia

Trvanie kurzu: Stretávame sa v utorok a štvrtok v čase od 9,00 do 12,00h. *

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: 6 – 12

Cena na jednotlivca: 144 € mesačne *

Začiatok: už prebieha *

 • Cena je orientačná a môže sa meniť v závislosti od skutočne odučených hodín.
 • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny, prípadne termínu kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Platba vopred na mesiac

Lektorka Michaela Snopeková

Prvé kroky Michaely viedli k založeniu dvoch rodinných centier, ktorých cieľom bolo uviesť svetlo alternatívnej pedagogiky do praxe. Ďalej si rozširovala obzor v inovačných metódach edukácie, kde sa stretla s pedagogikou Marie Montessori, waldorfskou pedagogikou Rudolfa Steinera, neurologickým výskumom reči a emočnou inteligenciou detí v Neurasoft Praha, rozvojom intuície vo Svetadíl Praha, farebnou liečbou od Vicky Wallovej, adlerovskou psychoterapiou SAIP Bratislava, osobnostnou psychológiou Enneagramu podľa D.R.Risa a R.Hudsona a s ekologickou osvetou Kathrin Hartmannovej. Keď narástol počet detí so ŠVVP venovala pozornosť aj tejto problematike a hľadala spôsoby ako deti edukovať a eliminovať ich dysfunkčné poruchy a správanie. Disharmónia a kontraproduktivita, ktorá vládla v školskom prostredí ju presvedčila, že záujem a edukácia dieťaťa nie je kompatibilná so psychológiou ani s najnovšími poznatkami v pedológii či pedagogike. Keď sa upravil zákon o individuálnom vzdelávaní mimo školy, osobne sa začala venovať domškolákom a spájať tieto deti tak, aby si rodičia uvedomili, že zmena v prístupe vzdelávania je potrebná, ale zachovávať sociálne a
praktické prostredie ešte viac. Popritom ďalej edukuje pedagógov, ktorí majú záujem navýšiť svoje poslanie práce s deťmi. Pôsobí aj ako osobný kouč rodičov a píše knihu, ktorá je vrcholným dielom jej bohatých skúseností vo výchove a vzdelávaní, ktoré získala za posledných 20 rokov. Stala sa tiež lektorkou tvorivej slovenčiny, cez ktorú dokáže s deťmi pracovať na viacerých úrovniach učenia tak, aby zapájala čo najviac vedomie, schopnosti a vôlu detí a aktivovala ich prirodzený a autentický vývin. Najviac však poukazuje na tínedžerov a ich potrebu mať pri sebe zodpovedných a vedomých dospelých, ktorí ich sprevádzajú, pretože toto obdobie je práve pre nich veľmi významné z aspektu vytvárania si vlastných postojov a smeru, ktorým sa budú neskôr uberať. Michaela je tiež maminka dvoch detí Tatiany 14 a Adama 18 a hovorí, že práve oni jej najviac v živote otvárali pohľad do srdca detí, pretože často sa stretávala s ich čistým a prirodzene vnímavým pohľadom. V jej poslaní objavila cestu prepájať deti , rodičov, starých rodičov a pedagogických pracovníkov s prírodou a vesmírom, s ich jasne danými zákonitosťami, ktoré majú najpodstatnejší význam pre plnohodnotný život.

Kontakt: +421 905 470807 alebo info@glagoli.sk,

Kategórie
novinky

Advent v Glagoli

Advent v Glagoli

Adventné remeselné dielne v Glagoli sú veľmi príjemné strávené chvíle zimných večerov pri voňavých sviečkach s priateľmi. Na hrnčiarskom kruhu a modelovaním vznikli nádherné kusy, ktoré môžu byť krásnou dekoráciou alebo darčekom.

Predposlednú adventnú sobotu 17.12 bude možnosť poslednýkrát v tomto roku zažiť vianočnú pohodu v Glagoli pri výrobe ozdôb z Makramé, pri hrnčiarskom kruhu, prípadne si vyrobiť sviečky z včelieho vosku.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Kategórie
seminar

Vianočné Macramé ozdoby na stromček

Vianočné Macramé ozdoby na stromček

Priďte zažiť atmosféru adventného tvorenia z prírodnych materiálov.
Lektorka Terezita, ktorá pracuje pod značkou Babysovička, vás prevedie workshopom Macramé.

Z dreva, škorice, bavlny i vlny stvoríte anjelov, hviezdy, mikulášov alebo škriatkov. Vyrobíte si prírodné ozdoby na stromček a naučíte sa, ako vlastnoručne uzlíkovať anjelské darčeky ♡

Tešíme sa na Vás v remeselnom a umeleckom ateliéri s MaryškaART. 

Termíny:
Sobota 17.12.2022 10:00 – 12:00
Počet účastníkov: 3 – 7
Cena: 35 € jednotlivec, 42 € celá rodina

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Prihláška:

 • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu začatia kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Otvárame ak sa prihlásia najmenej 3 osoby ( od 11 do 99 rokov)
 • Platba vopred na prvom stretnutí

O MaryškaART 

Som radostná bytosť plávajúca medzi vami v nálade tvorenia a oslavy života. Asi pred 13 rokmi na vysokej škole som sa v rámci odboru etnológie stretla so živými remeslami Slovenska aj mimoeuropskych kultúr. Následne som ich pretavila aj do mojho každodenného tvorenia s detmi a študentmi v rôznych neziskovkach, domoškoláckych a komunitných spoločenstvách, či na mojich letných táboroch a workshopoch. Rada sa podelím aj s vami, tak neváhajte a príďte si užiť tvorivý čas spoločne.

Kontaktujte ma pre prihlásenie a bližšie info na +421 944 208240, matadzimari@gmail.com alebo https://www.facebook.com/DomofATR

Kategórie
seminar

Komunikácia zierat

Komunikácia zierat

Prednášky zoológa Mgr. Juraja Čačaného pre deti a mládež na tému komunikácia zvierat. Stretnutia budú ako vždy obohatené názornými ukážkami živých zvierat, preparátmi, videami i výletmi do prírody.

Ak máš záujem pridať sa k nám a zažiť radosť z učenia s partiou skvelých detí, stačí vyplniť prihlášku a o zvyšok sa postaráme.

Trvanie kurzu: Stretávame sa vždy vo štvrtok *

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: max 12

Cena: 10 € * na každé stretnutie

Začiatok: 24.11.2022 *

 • Cena je orientačná. V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Presný čas po dohode s organizátorom

Zoológ Mgr. Juraj Čačaný 

Pracuje ako kurátor v Prírodovednom múzeu v Bratislave. Má niekoľkoročné skúsenosti s vedením prírodovedných krúžkov pre deti, letných prírodovedných táborov a prednášaním na školách.

Kontakt: +421 905 470807 alebo info@glagoli.sk,