Kategórie
novinky

Hra Cashflow stiahla všetkých

Po prijímačkách zaslúžený oddych. Aktívny.

Matematiku vystriedali biznis a finančná gramotnosť.

Pôžičky, investície, dlhy ale aj bankroty. Hravou formou sa deti učia, ako narábať s peniazmi.

Hra Cashflow stiahla aj tých, čo celý rok na hodinách pospávali 💪.

Kategórie
novinky

Príprava na monitor a prijímačky

Od septembra sme v Glagoli spustili poobedné vyučovanie na prípravu na monitor/prijímačky z matematiky a slovenského jazyka hlavne pre piatakov, ôsmakov a deviatakov, ktorí sa pripravujú na prjímacie skúšky.

Hodiny sú v poobedných hodinách a sú dostupné pre domškolákov aj školákov. Kedže je obsahom učivo celého druhého stupňa, vyučovanie je vhodné aj pre mladších. Vyučovanie prebieha v skupine najviac 10 detí prípadne individuálne.

Slovenský jazyk a literatúra

Rozsah učiva: 5-9 ročník ZŠ
Cena:
1 krát za týždeň – 100 EUR za mesiac
2 krát za týždeň – 145 EUR za mesiac

Každé stretnutie 90 minút v utorok a štvrtok, prípadne individuálne podľa dohody.

Matematika

Rozsah učiva: 5-9 ročník ZŠ
Cena: 10 EUR za stretnutie (skupina max. 10 detí)

5.-6. ročník vo štvrtok od 16:00
8.-9. ročník v pondelok od 15:00 a štvrtok od 14:30

Každé stretnutie 90 minút, prípadne individuálne podľa dohody.

V prípadne záujmu nás kontaktujte na info@glagoli.sk alebo +421 905 470807.


Ďakujeme za finančnú podporu rodičom našich domškolákov a tiež našim sponzorom a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Stále hľadáme nových spolžiakov, nové inšpirácie pre vzdelávanie, lektorov rôznych predmetov, remesiel a zručností. Ak máš záujem, napíš alebo zavolaj.

Projekt Glagoli pre domškolákov je zameraný na základnú výučbu detí vo veku od 11 do 15 rokov, prípravu pre stredné školy ale aj zručnosti, remeslá, umenie.

Podportiť projekt Glagoli môžete prevodom na účet

Glagoli podpora
Kategórie
novinky

Prijímame nových domškolákov

Prijímame nových domškolákov

V novom školskom roku 2023/24 privítame ďalších domškolákov vo veku od 11 do 15 rokov do našej novej triedy. Deti sa môžu tešiť na priateľskú a uvoľnenú atmosféru, cez zážitkové učenie môžu spoznať predmety oveľa praktickejšie a kreatívnejšie ako pri bežnom učení v škole, navyše dostávajú väčší priestor na vlastný prejav, sebarealizáciu a sebanapredovanie. Ponúkame možnosť dennej dochádzky, aby sa deti mohli dôsledne a pravidelne venovať štúdiu v kolektíve alebo si môžu vytvoriť vlastný študijný program a navštevovať len konkrétne predmety. Naším cieľom je vytvoriť také vzdelávacie prostredie, aby učenie bolo nielen zaujímavé a inšpirujúce, ale aby deti vyrastali a vzdelávali sa v zdravom láskavom a podporujúcom prostredí.

Deti si môžu vybrať z ponuky hlavných vzdelávacích cyklov zameraných na prírodné vedy (geografia, biológia, chémia, fyzika), tvorivú slovenčinu (slovenský jazyk, literatúra, dejepis, filozofia), individuálneho vzdelávania a prednášok, seminárov alebo remeselných dielní podľa aktuálnej ponuky.

Hľadáme sprievodcu alebo lektora pre predmety matematika a fzyika.

Bližšie informácie o ponuke a podmienkach účasti na vzdelávaní radi poskytneme emailom alebo na telefónnom čísle na spodu stránky.


Ďakujeme za finančnú podporu rodičom našich domškolákov a tiež našim sponzorom a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Stále hľadáme nových spolžiakov, nové inšpirácie pre vzdelávanie, lektorov rôznych predmetov, remesiel a zručností. Ak máš záujem, napíš alebo zavolaj.

Projekt Glagoli pre domškolákov je zameraný na základnú výučbu detí vo veku od 11 do 15 rokov, prípravu pre stredné školy ale aj zručnosti, remeslá, umenie.

Podportiť projekt Glagoli môžete prevodom na účet

Glagoli podpora
Kategórie
novinky

Advent v Glagoli

Advent v Glagoli

Adventné remeselné dielne v Glagoli sú veľmi príjemné strávené chvíle zimných večerov pri voňavých sviečkach s priateľmi. Na hrnčiarskom kruhu a modelovaním vznikli nádherné kusy, ktoré môžu byť krásnou dekoráciou alebo darčekom.

Predposlednú adventnú sobotu 17.12 bude možnosť poslednýkrát v tomto roku zažiť vianočnú pohodu v Glagoli pri výrobe ozdôb z Makramé, pri hrnčiarskom kruhu, prípadne si vyrobiť sviečky z včelieho vosku.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Kategórie
novinky

Október v Glagoli

V okóbri sme vzdelávanie v Glagoli rozbehli naplno. Domškoláci si mohli vybrať z pestrej ponuky ponúkaných seminárov takmer na každý deň v týždni. Prírodné vedy v poznávaní sveta, Hrnčiarska dielňa, Learn English, Svet živočíšnej ríše, ale aj individuálne hodiny slovenského jazyka a matematiky. Tento mesiac spolu odučených 68 hodín.

Veľká vďaka lektorom Ľubke, Zuzke, Maryške, Jurajovi, Jožovi za to, že odovzdali kus svojich vedomostí našim pubertiakom.

Ďakujeme rodičom domškolákov za finančnú podporu a tiež našim sponzorom a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Stále hľadáme nových spolžiakov, nové inšpirácie pre vzdelávanie, lektorov slovenského jazyka, matematiky ale aj iných predmetov, remesiel a zručností. Ak máš záujem, napíš alebo zavolaj.


Projekt Glagoli pre domškolákov je zameraný na základnú výučbu detí vo veku od 11 do 14 rokov, prípravu pre stredné školy ale aj zručnosti, remeslá, umenie.

Podporte projekt Glagoli pre domškolákov sumou 10 EUR alebo 20 EUR.