Kategórie
novinky

Glagoli

Október v Glagoli

V okóbri sme vzdelávanie v Glagoli rozbehli naplno. Domškoláci si mohli vybrať z pestrej ponuky ponúkaných seminárov takmer na každý deň v týždni. Prírodné vedy v poznávaní sveta, Hrnčiarska dielňa, Learn English, Svet živočíšnej ríše, ale aj individuálne hodiny slovenského jazyka a matematiky. Tento mesiac spolu odučených 68 hodín.

Veľká vďaka lektorom Ľubke, Zuzke, Maryške, Jurajovi, Jožovi za to, že odovzdali kus svojich vedomostí našim pubertiakom.

Ďakujeme rodičom domškolákov za finančnú podporu a tiež našim sponzorom a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Stále hľadáme nových spolžiakov, nové inšpirácie pre vzdelávanie, lektorov slovenského jazyka, matematiky ale aj iných predmetov, remesiel a zručností. Ak máš záujem, napíš alebo zavolaj.


Projekt Glagoli pre domškolákov je zameraný na základnú výučbu detí vo veku od 11 do 14 rokov, prípravu pre stredné školy ale aj zručnosti, remeslá, umenie.

Podporte projekt Glagoli pre domškolákov sumou 10 EUR alebo 20 EUR.