Kategórie
celorocny seminar

Glagoli

Prírodné vedy v poznávaní sveta

Prírodné vedy v poznávaní sveta

Do skupiny druhostupniarov pozývame ďalších kamarátov vo veku 11 – 14 rokov (6.-8.ročník), ktorých zaujíma fungovanie prírody a sveta okolo nás i v nás. Venujeme sa rôznym témam, ktoré súvisia s biológiou, geografiou, chémiou i fyzikou.
Stretnutia sú obohatené o prezentácie, videá, animácie a praktické aktivity s možnosťou realizovať aj spoločné výlety a vzdelávacie exkurzie.

Ak máš záujem pridať sa k nám a zažiť radosť z učenia s partiou skvelých detí, stačí vyplniť prihlášku a o zvyšok sa postaráme.

Trvanie kurzu: Stretávame sa v pondelok a v stredu v čase od 9,00 do 12,00h. *

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: 6 – 8

Cena na jednotlivca: 160 € mesačne *

Začiatok: už prebieha *

  • Cena je orientačná. V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny, prípadne termínu kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
  • Platba vopred na mesiac

O lektorke Ľubke 

Vzdelávaniu sa venujem už viac ako 20 rokov. Najprv v základnej škole, v súčasnosti v skupine druhostupniarov. Mnohí z nich odišli zo škôl, aby zažili učenie, ktoré im dáva možnosť zaraďovať do vlastného vzdelávania viac z toho, čo považujú pre seba za potrebné a v čom sa chcú ďalej rozvíjať. Súčasne však musia akceptovať aj požiadavky, ktorých splnenie vzdelávací systém stále od nich vyžaduje. Rozhodla som sa im v tomto úsilí ponúknuť svoju pomoc a formou skupinového vzdelávania  a exkurzií im umožniť v spolupráci s rovesníkmi zopakovať si, doplniť a rozšíriť poznatky, ktoré sa týkajú najmä prírodných vied. Mojím cieľom je, aby informácie o svete okolo nás deti nevnímali len ako súhrn poznatkov, ale aby videli medzi nimi viac súvislostí a získali celistvejší obraz sveta, v ktorom žijú. Rada  poskytnem svoju pomoc, poznatky a skúsenosti aj ďalším deťom, ktoré o učenie v skupine prejavia záujem.

Kontakt: +421 905 470807 alebo info@glagoli.sk,