Kategórie
seminar

Kurz výroby z jesmonitu

Kurz výroby z jesmonitu

V spolupráci s DOMI TVORÍ

Pozývame Vás na kurz výroby z jesmonitu, na ktorom sa naučíte ako si vyrobiť podtácku, misku na kľúče, dózu, prípadne čokoľvek iné …

Termín úvodného kurzu: 26. novembra 2023 o 14:00
Trvanie: 2 hodiny
Miesto: Glagoli / Stupava, Hlavná 44
Počet účastníkov: max 10
Cena: 36 EUR

 • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu začatia kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Platba vopred pri prihlásení na kurzu. Informácie o platbe zašleme emailom po vyplnení prihlášky.

Som radostná osôbka plávajúca medzi vami v nálade tvorenia. Pred niekoľkými rokmi už aj popri strednej a vysokej škole som sa venovala handmade vyrábaniu, kreatívne vyžitie bolo natoľko silné, že som založila svoju značku Domi_tvorí a následne som ich pretavila aj do mojho každodenného tvorenia s deťmi a študentmi v rôznych neziskovkách, domoškoláckych a komunitných spoločenstvách, či na mojich letných táboroch a workshopoch. Rada sa podelím aj s vami, tak neváhajte a príďte si užiť tvorivý čas spoločne.

Kontakt:
https://www.facebook.com/Domitvori
d.gabrielova@gmail.com, +421 902 647 545

Kategórie
seminar

Artefiletika – kurz kreatívneho myslenia

Artefiletika – kurz kreatívneho myslenia pre deti a mládež

Artefiletika

Pozývame vás na kurz artefiletiky na ktorom sa tvorba stáva skutočným zážitkom, prekvapením a zároveň relaxom. Prostredníctvom rôznych výtvarných aktivít a techník môžu študenti rozvíjať svoju osobnosť a tvorivé myslenie. Dôležitý je proces tvorby a nie samotný výsledok. V artefiletike je umožnené vnímať zadanú tému cez vlastnú osobnú skúsenosť a vyjadriť tak svoje pocity a myšlienky. Dôraz nie je kladený na estetickú stránku výtvarného produktu, ale na hľadanie a objavovanie toho, ako deti môžu najlepšie výtvarne vyjadriť to, čo si myslia, prežívajú a cítia.

Program na každom 3- hodinovom stretnutí tvoria dve časti:

 • Zážitok z kreatívnej tvorby (výtvarné techniky zamerané na kooperáciu, komunikáciu, empatiu, riešenie problémov)
 • Následný reflektívny dialóg v skupine, kde deti majú možnosť predstaviť svoju prácu, hľadať veci, ktoré sa im páčili, ale aj veci, ktoré boli pre nich náročné.

Prostredníctvom artefiletiky je možné rozvíjať a budovať:

 • Sociálne, emocionálne a komunikačné kompetencie u detí
 • Zdravý sebaobraz a sebaúctu dieťaťa
 • Záujem o umenie a jeho dejiny

Trvanie kurzu: 3 hodiny s prestávkou

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: 6 – 14

Vek účastníkov: deti a mládež od 1. do 9. ročníka ZŠ

Cena na jednotlivca: 25 € *

Termíny:

 • Piatok 10.3.2022 – 16:00 do 19:00
 • Sobota 11.3 – 10:00 – 13:00

Ukončenie kurzu: Po absolvovaní kurzu získajú študenti certifikát o absolvovaní a fotografie z jednotlivých stretnutí, ktoré si budú môcť stiahnuť zo zdieľaného disku

 • V cene kurzu sú zabezpečené všetky potrebné pomôcky, pitný režim a drobné zdravé občerstvenie.
 • Minimálny počet účastníkov je 6
 • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Platba vopred pred začatím kurzu. Všetky informácie vám zašleme po prihlásení.

Kontaktujte nás pre prihlásenie a bližšie info na +421 904 882 522, alebo na artefiletikask@gmail.com.

O lektorkách:

Mgr. Simona Hanová je školská psychologička, ktorá sa vo svojej praxi venuje najmä individuálnej a skupinovej práci s deťmi, adolescentami a rodičmi. Je frekventantkou dlhodobého sebaskúsenostného výcviku (Človekom centrované poradenstvo a
psychoterapia).
Častokrát sa u detí v súvislostí s výtvarným umením stretáva s výrokom: „Ja neviem kresliť.“ Vďaka artefiletike je podľa jej skúseností toto naučené prednastavenie pri prvých aktivitách
odbúrané, a deti, ale aj dospelí môžu tak slobodne tvoriť a objavovať samého seba.

Mgr. Jana Baranec

Mgr. Jana Baranec je školská špeciálna pedagogička, ktorá sa venuje deťom a žiakom s vývinovými poruchami učenia a poruchami autistického spektra. Počas svojej praxe sa jej cieľom nestalo len pomenovanie problému, ale najmä riešenia, čo ju motivovalo stať sa
certifikovanou terapeutkou metódy Dr. Sindelár a Bilaterálnej integrácie.
Už v detstve boli pre ňu kreatívne aktivity formou sebavyjadrenia a sebapoznania, a preto ju očarilo spojenie výtvarných aktivít s rozvojom detského potenciálu v artefiletike.

Kontakt: +421 904 882 522 alebo artefiletikask@gmail.com

Kategórie
seminar

Hrnčiarska dielňa

Hrnčiarska dielňa

Remeselný a umelecký ateliér s MaryškaART 

Ponúkame zoznámenie sa s hrnčiarskou hlinou, jej tvárnosťou a vašou radostnou tvorivou fantáziou.

Naučíte sa remeselnému spracovaniu hliny do vlastnych výtvorov modelovaním s rôznymi nastrojmi i točenie keramiky na hrnčiarskom kruhu. Vypálenú keramiku si následne vyzdobíte glazúrou.

Trvanie kurzu: 4 dvoj-hodinové stretnutia vždy v piatok od 8:00 do 10:00 alebo 18:00 do 20:00

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: 6 – 8

Cena:

35 € / jednotlivec / 2 hodiny

42 € / rodina / 2 hodiny

100 € / 8 hodín

Začiatok: 27.1.2023 *

 • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu začatia kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Otvárame ak sa prihlásia najmenej 3 osoby ( od 11 do 99 rokov)
 • Podmienky spolupráce s rodičmi a študentmi
 • Platba pred začiatkom kurzu.

O MaryškaART 

Som radostná bytosť plávajúca medzi vami v nálade tvorenia a oslavy života. Asi pred 13 rokmi na vysokej škole som sa v rámci odboru etnológie stretla so živými remeslami Slovenska aj mimoeuropskych kultúr. Následne som ich pretavila aj do mojho každodenného tvorenia s detmi a študentmi v rôznych neziskovkach, domoškoláckych a komunitných spoločenstvách, či na mojich letných táboroch a workshopoch. Rada sa podelím aj s vami, tak neváhajte a príďte si užiť tvorivý čas spoločne.

Kontaktujte ma pre prihlásenie a bližšie info na +421 944 208240 alebo matadzimari@gmail.com,

Kategórie
celorocny seminar

Tvorivá slovenčina

Slovenčina nie je iba gramatický strašiak a literatúra nie je iba staromódny počítač. Deti v nej objavujú svoje schopnosti komunikácie s celým svetom. Ako?

Cez tvorivé písanie obohacujú svoju slovnú zásobu, zachytávajú svoje myšlienky, nápady, úvahy, postoje, ktoré môžu zdieľať alebo inšpirovať, môžu však odovzdávať aj nové uhly pohľadu a nové možnosti.

Cez tvorivé čítanie objavujú svoje záujmy a schopnosti, aktívne s nimi pracujú, objavujú súvislosti a prepojenosť týchto poznatkov, kde si cibria vlastné kritické a konštruktívne myslenie.

Samotné klasické písanie a čítanie podporuje u detí správny neurofyzický a psychosomatický vývoj, ktorý je dnes enormne brzdený. Náuka gramatiky a literatúry je preto rozdelená na dve časti: na analyticko-logickú a tvorivo-umeleckú, aby prepájala obidve časti hemisfér. Je tiež obohatená aj o historické poznatky, významné udalosti či spoločenské a ekologické otázky. A práve v komunikačných, písomných a umeleckých prejavov žiaka sa nadväzuje na jednotlivé spoločenské vedy, čím sa dieťa nielen učí, ale vytvára si aj osobné a prosociálne zručnosti do budúcnosti.

Do skupiny druhostupniarov pozývame ďalších kamarátov vo veku 11 – 15 rokov (5.-9.ročník).

Ak máš záujem pridať sa k nám a zažiť radosť z učenia s partiou skvelých detí, stačí vyplniť prihlášku a o zvyšok sa postaráme.

Obsiahnuté predmety: slovenský jazyk, literatúra, dejepis a filozofia

Trvanie kurzu: Stretávame sa v utorok a štvrtok v čase od 9,00 do 12,00h. *

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: 6 – 12

Cena na jednotlivca: 144 € mesačne *

Začiatok: už prebieha *

 • Cena je orientačná a môže sa meniť v závislosti od skutočne odučených hodín.
 • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny, prípadne termínu kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Platba vopred na mesiac

Lektorka Michaela Snopeková

Prvé kroky Michaely viedli k založeniu dvoch rodinných centier, ktorých cieľom bolo uviesť svetlo alternatívnej pedagogiky do praxe. Ďalej si rozširovala obzor v inovačných metódach edukácie, kde sa stretla s pedagogikou Marie Montessori, waldorfskou pedagogikou Rudolfa Steinera, neurologickým výskumom reči a emočnou inteligenciou detí v Neurasoft Praha, rozvojom intuície vo Svetadíl Praha, farebnou liečbou od Vicky Wallovej, adlerovskou psychoterapiou SAIP Bratislava, osobnostnou psychológiou Enneagramu podľa D.R.Risa a R.Hudsona a s ekologickou osvetou Kathrin Hartmannovej. Keď narástol počet detí so ŠVVP venovala pozornosť aj tejto problematike a hľadala spôsoby ako deti edukovať a eliminovať ich dysfunkčné poruchy a správanie. Disharmónia a kontraproduktivita, ktorá vládla v školskom prostredí ju presvedčila, že záujem a edukácia dieťaťa nie je kompatibilná so psychológiou ani s najnovšími poznatkami v pedológii či pedagogike. Keď sa upravil zákon o individuálnom vzdelávaní mimo školy, osobne sa začala venovať domškolákom a spájať tieto deti tak, aby si rodičia uvedomili, že zmena v prístupe vzdelávania je potrebná, ale zachovávať sociálne a
praktické prostredie ešte viac. Popritom ďalej edukuje pedagógov, ktorí majú záujem navýšiť svoje poslanie práce s deťmi. Pôsobí aj ako osobný kouč rodičov a píše knihu, ktorá je vrcholným dielom jej bohatých skúseností vo výchove a vzdelávaní, ktoré získala za posledných 20 rokov. Stala sa tiež lektorkou tvorivej slovenčiny, cez ktorú dokáže s deťmi pracovať na viacerých úrovniach učenia tak, aby zapájala čo najviac vedomie, schopnosti a vôlu detí a aktivovala ich prirodzený a autentický vývin. Najviac však poukazuje na tínedžerov a ich potrebu mať pri sebe zodpovedných a vedomých dospelých, ktorí ich sprevádzajú, pretože toto obdobie je práve pre nich veľmi významné z aspektu vytvárania si vlastných postojov a smeru, ktorým sa budú neskôr uberať. Michaela je tiež maminka dvoch detí Tatiany 14 a Adama 18 a hovorí, že práve oni jej najviac v živote otvárali pohľad do srdca detí, pretože často sa stretávala s ich čistým a prirodzene vnímavým pohľadom. V jej poslaní objavila cestu prepájať deti , rodičov, starých rodičov a pedagogických pracovníkov s prírodou a vesmírom, s ich jasne danými zákonitosťami, ktoré majú najpodstatnejší význam pre plnohodnotný život.

Kontakt: +421 905 470807 alebo info@glagoli.sk,

Kategórie
seminar

Vianočné Macramé ozdoby na stromček

Vianočné Macramé ozdoby na stromček

Priďte zažiť atmosféru adventného tvorenia z prírodnych materiálov.
Lektorka Terezita, ktorá pracuje pod značkou Babysovička, vás prevedie workshopom Macramé.

Z dreva, škorice, bavlny i vlny stvoríte anjelov, hviezdy, mikulášov alebo škriatkov. Vyrobíte si prírodné ozdoby na stromček a naučíte sa, ako vlastnoručne uzlíkovať anjelské darčeky ♡

Tešíme sa na Vás v remeselnom a umeleckom ateliéri s MaryškaART. 

Termíny:
Sobota 17.12.2022 10:00 – 12:00
Počet účastníkov: 3 – 7
Cena: 35 € jednotlivec, 42 € celá rodina

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Prihláška:

 • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu začatia kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Otvárame ak sa prihlásia najmenej 3 osoby ( od 11 do 99 rokov)
 • Platba vopred na prvom stretnutí

O MaryškaART 

Som radostná bytosť plávajúca medzi vami v nálade tvorenia a oslavy života. Asi pred 13 rokmi na vysokej škole som sa v rámci odboru etnológie stretla so živými remeslami Slovenska aj mimoeuropskych kultúr. Následne som ich pretavila aj do mojho každodenného tvorenia s detmi a študentmi v rôznych neziskovkach, domoškoláckych a komunitných spoločenstvách, či na mojich letných táboroch a workshopoch. Rada sa podelím aj s vami, tak neváhajte a príďte si užiť tvorivý čas spoločne.

Kontaktujte ma pre prihlásenie a bližšie info na +421 944 208240, matadzimari@gmail.com alebo https://www.facebook.com/DomofATR

Kategórie
seminar

Komunikácia zierat

Komunikácia zierat

Prednášky zoológa Mgr. Juraja Čačaného pre deti a mládež na tému komunikácia zvierat. Stretnutia budú ako vždy obohatené názornými ukážkami živých zvierat, preparátmi, videami i výletmi do prírody.

Ak máš záujem pridať sa k nám a zažiť radosť z učenia s partiou skvelých detí, stačí vyplniť prihlášku a o zvyšok sa postaráme.

Trvanie kurzu: Stretávame sa vždy vo štvrtok *

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: max 12

Cena: 10 € * na každé stretnutie

Začiatok: 24.11.2022 *

 • Cena je orientačná. V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Presný čas po dohode s organizátorom

Zoológ Mgr. Juraj Čačaný 

Pracuje ako kurátor v Prírodovednom múzeu v Bratislave. Má niekoľkoročné skúsenosti s vedením prírodovedných krúžkov pre deti, letných prírodovedných táborov a prednášaním na školách.

Kontakt: +421 905 470807 alebo info@glagoli.sk,

Kategórie
seminar

Adventné dielne

Adventné dielne

Remeselný a umelecký ateliér s MaryškaART 

Príďte zažiť adventnú atmosféru voňavého workshopu s priateľmi a rodinou. Spoločné tvorenie  vo vás určite zanechá príjemné pocity tepla a radosti. 

Tešíme sa na vás.

Sviečky z včelieho vosku

Ručná výroba sviečok z včelích farebných medzistienok a odlievanie včelieho vosku do foriem môže byť skvelý „eko handmade“ darček. Prírodné sviečky sa krásne ukážu ak ich použijete na adventný veniec či vianočný svietnik. 

Termíny:
Piatok 25.11.2022 8:00 – 10:00
Sobota 17.12.2022 14:00 – 16:00
Počet účastníkov: 3 – 7
Cena: 35 € jednotlivec, 42 € celá rodina

Prírodné adventné vence a sviečky z včelieho vosku

Vyskúšate ako uviť veniec podľa seba. Vyberiete si z prírodných materiálov: čečinu, sušené kvety, šišky, drievko, mach, šípky, mušle, makovicky, eukaliptus…

Ručne robené sviečky z včelích farebných medzistienok sa krásne ukážu ak ich použijete na adventný veniec či vianočný svietnik. Pre  Mamičky s deťmi plus 1 veniec malý  a 4 malé sviečky 

Termíny:
Piatok 25.11.2022 19:00 – 21:00
Sobota 26.11.2022, 10:00 – 12:00
Počet účastníkov: 3 – 12
Cena: 35 € jednotlivec, 42 € celá rodina

Vianočné hrnčiarstvo

Naučíte sa remeselnému spracovaniu hliny do vlastnych výtvorov modelovaním s rôznymi nástrojmi i točenie keramiky na hrnčiarskom kruhu. Vyrobenú keramiku následne vypálime v hrnčiarskej peci.

Termíny:
Piatok 2.12.2022 18:00 – 20:00
Piatok 9.12.2022 18:00 – 20:00
Sobota 17.12.2022 17:00 – 19:00
Počet účastníkov: 3 – 7
Cena: 35 € jednotlivec, 42 € celá rodina

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Prihláška:

 • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu začatia kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Otvárame ak sa prihlásia najmenej 3 osoby ( od 11 do 99 rokov)
 • Platba vopred na prvom stretnutí

O MaryškaART 

Som radostná bytosť plávajúca medzi vami v nálade tvorenia a oslavy života. Asi pred 13 rokmi na vysokej škole som sa v rámci odboru etnológie stretla so živými remeslami Slovenska aj mimoeuropskych kultúr. Následne som ich pretavila aj do mojho každodenného tvorenia s detmi a študentmi v rôznych neziskovkach, domoškoláckych a komunitných spoločenstvách, či na mojich letných táboroch a workshopoch. Rada sa podelím aj s vami, tak neváhajte a príďte si užiť tvorivý čas spoločne.

Kontaktujte ma pre prihlásenie a bližšie info na +421 944 208240 alebo matadzimari@gmail.com,

Kategórie
seminar

Artefiletika – kurz kreatívneho myslenia

Artefiletika – kurz kreatívneho myslenia pre deti a mládež

Pozývame vás na kurz artefiletiky, na ktorom sa tvorba stáva skutočným zážitkom, prekvapením a zároveň relaxom. Prostredníctvom rôznych výtvarných aktivít a techník môžu študenti rozvíjať svoju osobnosť a tvorivé myslenie. Dôležitý je proces tvorby a nie samotný výsledok. V artefiletike je umožnené vnímať zadanú tému cez vlastnú osobnú skúsenosť a vyjadriť tak svoje pocity a myšlienky. Dôraz nie je kladený na estetickú stránku výtvarného produktu, ale na hľadanie a objavovanie toho, ako deti môžu najlepšie výtvarne vyjadriť to, čo si myslia, prežívajú a cítia.

Program na každom stretnutí tvoria dve časti:

 • Zážitok z kreatívnej tvorby (techniky zamerané na kooperáciu, komunikáciu, empatiu, riešenie problémov)
 • Následný reflektívny dialóg v skupine, kde deti majú možnosť predstaviť svoju prácu, hľadať veci, ktoré sa im páčili, ale aj veci, ktoré boli pre nich náročné.

Prostredníctvom artefiletiky je možné rozvíjať a budovať:

 • Sociálne, emocionálne a komunikačné kompetencie u detí
 • Zdravý sebaobraz a sebaúctu dieťaťa
 • Záujem o umenie a jeho dejiny

Trvanie kurzu: 4 stretnutia vždy vo štvrtok od 16:00 do 18:00

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: 6 – 14

Vek účastníkov: deti a mládež od 1. do 9. ročníka ZŠ

Cena na jednotlivca: 79 € *

Začiatok: 24.11.2022 *

Ukončenie kurzu: Po absolvovaní kurzu získajú študenti certifikát o absolvovaní a fotografie z jednotlivých stretnutí, ktoré si budú môcť stiahnuť zo zdieľaného disku

 • V cene kurzu sú zabezpečené všetky potrebné pomôcky, pitný režim a drobné zdravé občerstvenie.
 • Minimálny počet účastníkov je 6
 • V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Platba vopred pred začatím kurzu. Všetky informácie vám zašleme po prihlásení.

Kontaktujte nás pre prihlásenie a bližšie info na +421 904 882 522, alebo na artefiletikask@gmail.com.

O lektorkách:


Mgr. Simona Hanová je školská psychologička, ktorá sa vo svojej praxi venuje najmä individuálnej a skupinovej práci s deťmi, adolescentami a rodičmi. Je frekventantkou dlhodobého sebaskúsenostného výcviku (Človekom centrované poradenstvo a psychoterapia). Častokrát sa u detí v súvislostí s výtvarným umením stretáva s výrokom: „Ja neviem kresliť.“ Vďaka artefiletike je podľa jej skúseností toto naučené prednastavenie pri prvých aktivitách odbúrané, a deti, ale aj dospelí môžu tak slobodne tvoriť a objavovať samého seba.


Mgr. Jana Baranec je školská špeciálna pedagogička, ktorá sa venuje deťom a žiakom s vývinovými poruchami učenia a poruchami autistického spektra. Počas svojej praxe sa jej cieľom nestalo len pomenovanie problému, ale najmä riešenia, čo ju motivovalo stať sa certifikovanou terapeutkou metódy Dr. Sindelár a Bilaterálnej integrácie. Už v detstve boli pre ňu kreatívne aktivity formou sebavyjadrenia a sebapoznania, a preto ju očarilo spojenie výtvarných aktivít s rozvojom detského potenciálu v artefiletike.

Kontakt: +421 904 882 522 alebo artefiletikask@gmail.com

Kategórie
seminar

Svet živočíšnej ríše

Svet živočíšnej ríše

Prednášky zoológa Mgr. Juraja Čačaného sú už v Stupave známe. Tentokrát to bude séria prednášok pre deti vo veku 11-15 rokov na tému Živočíšna ríša – dinosaury a plazy. Stretnutia budú ako vždy obohatené názornými ukážkami živých zvierat, preparátmi, videami i výletmi do prírody.

Ak máš záujem pridať sa k nám a zažiť radosť z učenia s partiou skvelých detí, stačí vyplniť prihlášku a o zvyšok sa postaráme.

Trvanie kurzu: Stretávame sa vo štvrtok v čase od 10,00 do 12,00h. *

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: max 12

Cena na jednotlivca: 10 € * (možná platba na mesiac vopred)

Začiatok: 13.10.2022 *

 • Cena je orientačná. V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Platba vopred na mesiac

Zoológ Mgr. Juraj Čačaný 

Pracuje ako kurátor v Prírodovednom múzeu v Bratislave. Má niekoľkoročné skúsenosti s vedením prírodovedných krúžkov pre deti, letných prírodovedných táborov a prednášaním na školách.

Kontakt: +421 905 470807 alebo info@glagoli.sk,

Kategórie
celorocny seminar

Learn English

Learn English (A2/B1)

Angličtina pre mierne pokročilých

Do menšej skupiny druhostupniarov hľadáme dvoch kamarátov vo veku 11 – 14 rokov. Našim cieľom je zvládnuť úroveň A2/B1.

Ako zistiť, či je skupina vhodná práve pre Teba? Sprav si krátky test a do prihášky (nazáväznej) napíš ako sa ti darilo. Podľa výsledku Ťa zaradíme do vhodnej skupiny.

Test 1 a Test 2

Teší sa na Teba učiteľka Zuzka.

Trvanie kurzu: bez obmedzenia, stretnutia vždy vo štvrtok od 12:30 do 14:00 (90 minút)

Miesto: Glagoli – centrum Znania / Stupava, Hlavná 44

Počet účastníkov: 5 – 6

Cena na jednotlivca: 50 € / mesiac *

Začiatok: už prebieha *

 • Cena je orientačná. V prípade nízkeho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na zmenu ceny prípadne termínu začatia kurzu. Prihlásených účastníkov budeme v takom prípade kontaktovať.
 • Platba vopred na každý mesiac. Ukážková hodina je zdarma.

O učiteľke Zuzke 

Výučbe cudzích jazykov sa venujem už viac ako 15 rokov. Pôsobila som na rôznych druhoch škôl a vzdelávacích inštitúcií od MŠ až po VŠ, takže mám bohaté skúsenosti s učením všetkých vekových kategórii. Ku svojmu povolaniu pristupujem s nadšením, pretože práca so študentmi je pre mňa zároveň koníčkom. Záleží mi na dobrých vzťahoch a pozitívnej atmosfére v škole, aby sa moji študenti nielen veľa naučili, ale sa aj pri tom dobre cítili. Na hodinách využívam inovatívne prístupy a moderné technológie.

Kontakt: +421 902 065915 alebo info@glagoli.sk,