Glagoli

centrum Znania #1

Priestor pre vzdelávanie, prácu, kreativitu, ale aj zábavu. Spájame tých, ktorí chcú odovzdávať svoje Znanie, zručnosti a skúsenosti a tých, čo sa chcú vzdelávať a zveľaďovať svoje schopnosti.

Priestory s potrebným vybavením vrátane modernej techniky a internetu sú dostupné počas celého dňa sedem dní v týždni.


Novinky


Pre koho je Glagoli?

Pre žiakov (školákov aj domškolákov), študentov, menšie vzdelávacie skupiny, ale i Znania chtivých dospelákov

  • priestor vhodný pre vzdelávanie so svojim sprievodcom alebo učiteľom, bez potreby dlhodobých záväzkov a prenájmov
  • priestor pre individuálne doučovanie jednotlivo alebo v menších skupinách
  • v spolupráci s učiteľmi a lektormi organizujeme semináre a prednášky na doplnenie si špecifických vedomostí a zručností

Pre učiteľov a lektorov

  • priestor pre individuálne vyučovanie, doučovanie detí a menších vzdelávacích skupín
  • priestor pre organizáciu vlastných záujmových krúžkov, seminárov a prednášok

Pre firmy a organizácie

  • priestor pre organizáciu jednorázových stretnutí, prednášok, workshopov